Munkavédelem

 • Veszélyes berendezések, munkaeszközök előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálata
 • Veszélyes gépek/berendezések időszakos vizsgálata ( soron-kívüli, illetve 5 éves)
  • Vizsgálati megfelelőségi tanúsítvány kiadása
  • Használatbavételi, üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállítása
 • Gépek, berendezések, létesítmények üzembe helyezése, újraindítás esetén munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése
 • Soron kívüli megfelelőségi vizsgálat lefolytatása
 • Nem veszélyes gépek időszakos vizsgálata
 • Munkakörök, technológiák kockázatbecslésének, kockázatértékelésének elvégzése, intézkedési terv készítése, éves ellenőrzések előkészítése, megszervezése
  • Biológiai kockázatbecslés elvégzése ( 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet alapján
  • Éles, vagy hegyes munkaeszközök kockázatbecslése a/az 51/2013.(VII.15.) EMMI rendelet alapján
  • Veszélyes anyagok/készítmények kémiai kockázatbecslése
 • Munkahelyi Belső Szabályzatok készítése
  • Nemdohányzók védelmében belső szabályzat
  • Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása
  • Orvosi alkalmassági belső szabályzat
  • Veszélyes anyagokkal végzett tevékenység belső szabályozása
  • Munk-és tűzvédelmi oktatások rendje
 • Munkavédelmi Szabályzat készítése
 • Munkavédelmi oktatási tematika készítése különböző munkakörökre
 • Munkavédelmi oktatások (előzetes, időszakos, rendkívüli) elvégzése
 • Mentési terv készítése
 • Munkabaleset (súlyos, vagy tömeges) kivizsgálása, jegyzőkönyvezése
 • Üzem (úti) balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése